top of page

Country House

3.jpg

Еднофамилна жилищна къща: Country House

Проектът цели да впише максимално къщата в горската среда, като същевременно с това да оползотвори в максимална степен даденото РЗП на парцела. Къщата е на един етаж и има минимално въздействие върху силуета на местността, а избраните материали за фасадата са с максимално близка до заобикалящата ги гориста местност текстура.

bottom of page