top of page

Industrial Living

desi2.jpg

Проект интериорен дизайн на апартамент: Industrial Living

 

Проект е насочен към младо семейство с вкус за последните трендове в интериорният диззайн. Концепцията на дизайна е да се постигне линия сходна със стила на индустриалния дизайн, като все пак се избегне пълно асимилиране на стила.

bottom of page