top of page

Sofia Open View

orlinov5.jpg

Проект жилищен комплекс: Sofia Open View

 

Разработката е посветена на редови жилищен комплекс от затворен тип. В проекта е наблегнато на желанието за постигане на хармонична и модерна жилищна среда със специален акцент на зелените пространства и детските площадки. В момента комплекса е в процес на реализация в кв. "Модерно Предградие", гр. София

bottom of page