top of page

Varna Library

eks2.jpg

Идеен проект за нова общинска, регионална библиотека, град Варна:

 

Идеен проект за нова общинска, регионална библиотека, град Варна:

Проекта представя концепция изградена около идеята за живо централно ядро свързващо всички функционални зони в сградата. Всеки етаж е посветен на различна целева група (деца, младежи, възрастни, специализирана литература и тн.). В централното ядро е разположена мултифункционална зала и множество комуникационни 

 

bottom of page