top of page

Wood Tailor

Проект за шивашки цех: Wood tailor

Проект за  шивашко предприятие с 60 работника. Показаната концепция е разработена за парцел находящ на в жк. Младост, гр. София. Цели се постигане на възможно най-пълноценното използване на дневна светлина и природа в решението. За целта са предвидени два вътрешни двора със зеленина, около които са разпределени функционалните зони на цеха. Дървените сенници спомагат за добрата енергоефективност и вътрешен климат на сградата.

 

indu3
indu5
indu4
indu1
indu2
bottom of page